Vilkår

Vilkår

1) Utgiver av nettstedet

Formålet med dette institusjonelle nettstedet "Nettstedet", tilgjengelig på adressen www.saint-gobain.no, er å gi informasjon om Saint-Gobain Group.

"Saint-Gobain Group" eller "Saint-Gobain" refererer til gruppen som består av Compagnie de Saint-Gobain og et stort antall selskaper og andre enheter som er tilknyttet det, som det direkte eller indirekte effektivt kontrollerer, og som heretter kalles "Saint-Gobain Group Entities".

Dette nettstedet utgis av Compagnie de Saint-Gobain.

Selskapsform: Société anonyme

Hovedkontor: Tour Saint-Gobain - 12 place de l’Iris, 92096 La Défense Cedex - FRANKRIKE.

Telefon: +33 (0) 1 88 54 00 00

Kapital: 2 025 752 048 €

Selskapsregistreringsnummer: NANTERRE B 542 039 532

Intra-Community VAT-nummer: FR35 542039532

Ansvarlig redaktør: Laurence Pernot, visepresident for kommunikasjon.

Informasjon om design og hosting av nettstedet er gitt i avsnitt 5) "Credits".

2) Ansvar og erstatningsansvar

Compagnie de Saint-Gobain, eier av dette nettstedet, vil kontinuerlig gjøre sitt beste for å sikre påliteligheten av all informasjon som tilbys på dette nettstedet når den vises online, samt mens den er tilgjengelig online.

Compagnie de Saint-Gobain forbeholder seg retten til å endre og/eller rette opp innholdet i informasjonen og dokumentene som er publisert på dette nettstedet når som helst, uten varsel.

Compagnie de Saint-Gobain (samt eventuelle andre Saint-Gobain Group Entity) kan ikke holdes ansvarlig for feil eller utelatelser i den spredte informasjonen eller tekniske problemer som oppstår på nettstedet og på alle andre nettsteder som det etablerer lenker til, eller noen tolkning av informasjonen publisert på disse nettstedene, eller konsekvensene av deres bruk.

Mer generelt skal Compagnie de Saint-Gobain (samt eventuelle andre Saint-Gobain Group Entity) ikke holdes ansvarlig for all skade, direkte eller indirekte, uansett årsak, opprinnelse, natur eller konsekvens, forårsaket av tilgangen til nettstedet for noen eller umuligheten av å få tilgang til det, eller ved bruk av nettstedet og/eller kreditten gitt til all informasjon tilgjengelig direkte eller indirekte fra dette nettstedet samt eventuelle nettsteder som det refererer til eller etablerer en lenke til.

3) Immaterielle rettigheter

Nettstedet er eiendom til Saint-Gobain Group.

Med mindre annet er oppgitt, tilhører elementene på nettstedet, og spesielt varemerker, logoer, firmanavn, fotografier, bilder, data, videoer og grafiske elementer, utelukkende Compagnie de Saint-Gobain og/eller Saint-Gobain Group Entities, som gir ingen lisens eller rettighet annet enn retten til å besøke og navigere på nettstedet.

Disse elementene er beskyttet av immaterielle rettigheter og kan bare brukes til informasjonsformål, og bare for personlig og privat bruk. Enhver reproduksjon, representasjon, publisering, overføring eller, mer generelt, enhver bruk av disse elementene uten forhåndsskrevet tillatelse fra Compagnie de Saint-Gobain eller enheten som eier rettighetene, skal straffes for overtredelse.

4) Informasjonskapsler

Bruk av informasjonskapsler

Når du besøker vårt selskapsnettsted, kan informasjonskapsler automatisk installeres og midlertidig lagres i datamaskinens minne eller på harddisken for å gjøre det enklere for deg å navigere på nettstedet vårt. Informasjonskapsler gjør det ikke mulig for oss å identifisere deg, men brukes til å registrere informasjon om sidene du har sett på nettstedet vårt, datoen og klokkeslettet for besøket ditt på nettstedet, osv.

Du kan deaktivere informasjonskapsler i nettleseren din. Imidlertid vil dette deaktivere alle informasjonskapsler som brukes av nettleseren din, inkludert de fra andre nettsteder, noe som kan føre til at visse innstillinger eller informasjon endres eller går tapt. Deaktivering av informasjonskapsler kan endre din leseopplevelse på nettstedet vårt, eller gjøre navigeringen på nettstedet vanskeligere.

5) Data samlet på nettstedet

Hver besøkende på dette nettstedet som gir informasjon til Compagnie de Saint-Gobain gir sistnevnte totaliteten av overførbare rettigheter knyttet til denne informasjonen og gir den tillatelse til å bruke det som den ønsker. Informasjonen som dermed gis av besøkende, vil bli betraktet som ikke-konfidensiell, må være nøyaktig og lovlig og må ikke skade interessene til tredjeparter.

Mer spesifikt angående personopplysninger som samles inn på nettstedet, vennligst gå til siden Dine data og rettigheter for å lære mer.

6) Credits

Nettstedets hosting:

Nettstedet er vertskap i Irland av Acquia på Amazon Web Services Ireland Limited - One Burlington Plaza, Burlington Road, Dublin 4 Acquia Inc., 53 State St, Boston, MA 02109, USA, Tel: + (1) 888-922-7842. Nettstedsdesign og konsept: Wunderman Thompson France (Mirum) - 32-34 rue Marbeuf 75008 Paris - Frankrike, Tel:+ 33 (0)5 34 44 96 78.