Optimera

 

 

 

Optimera har et landsdekkende nettverk av distribusjonslager, proffsentere, fagspesialister og byggevarehus. Optimeras fokus er rettet mot profesjonelle kunder fra landsdekkende entreprenører, hus- og hyttebyggere, byggmestere og håndverkere til industri. Optimera er også en ledende og fremtidsrettet leverandør av prefabrikkerte trebaserte konstruksjoner med 7 egne fabrikker organisert i divisjon Optimera Byggsystemer.


Optimera er egen importør og grossist med sentrallager som sikrer inngående varestrøm til alle egne enheter og samarbeidende forhandlere. Utgående logistikk til prosjekter og byggeplasser er koordinert gjennom 10 regionale distribusjonssentere for maksimal effektivitet. Logistikk er vår kjernevirksomhet som bidrar til effektivt samspill i verdikjeden fra produsent til byggeplass.

www.optimera.no