HYWER

 

 

 

HYWER har 37 ansatte, og omsatte i 2021 for over 600 MNOK. Vårt hovedkontor er i Dale i Sunnfjord, og vi har avdelingskontor i Oslo. Før 2020 var vi en egen divisjon av Brødrene Dahl, men er nå en selvstendig juridisk enhet som er spesialisert på vannkraft. 

Vi har erfaring fra over 500 prosjekter, og ruster oss for økt aktivitet innen nybygging, rehabilitering og drift av vannkraftanlegg i et voksende marked for fornybare energikilder.

www.hywer.no