BÆREKRAFT

Gjennom et tett samspill med våre ansatte, kunder, leverandører, eiere og andre interessenter bidrar vi til en bærekraftig samfunnsutvikling, der hensynet til helse, miljø og sikkerhet har førsteprioritet.

FNs bærekraftsmål er en felles, global arbeidsplan for myndigheter, sivilsamfunn og næringsliv frem mot 2030. Gjennom eget bærekraftsarbeid bidrar Dahl Optimera Norge til at verdenssamfunnet skal nå disse målene, og alle selskaper i Dahl Optimera Norge har egne kjerneverdier som ivaretar en ansvarlig og bærekraftig utvikling.