Statsbygg er utbygger av nye Campus Ås. GLAVA® leverer isolasjon til høyskoleutbyggingen.

Project info

Key&Value
Key
Ansvarlig utbygger
Value
Statsbygg
Key
Areal
Value
65.200
Key
Ferdigstillelse
Value
2015/2020
Key
Kostnadsramme
Value
6,403 mrd. kr
Key
Prosjekttype
Value
Samlokalisering av Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen.
Video

Campus Ås

Energieffektive Campus Ås vokser frem Med svært ambisiøse miljøkrav er Campus Ås Norges største landbaserte byggeprosjekt akkurat nå.

Med svært ambisiøse miljøkrav er Campus Ås Norges største landbaserte byggeprosjekt akkurat nå. Statsbygg er utbygger av nye Campus Ås. GLAVA® leverer isolasjon til høyskoleutbyggingen. 

Campus Ås er på hele 63.1000 kvadratmeter og har kostnadsramme på mer enn 6,4 milliarder kroner. Samlokaliseringen av Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen på nye Campus Ås er den største samlede utbyggingen i universitets- og høgskolesektoren i Norge noensinne.

Passivhus i energiklasse A

Det nye veterinærbygget består av åtte sammenknyttede bygninger på til sammen 63 100 kvadratmeter, som vil romme alt fra vanlige undervisnings- og servicelokaler, til akvarier og staller. Samlingspunkt vil være det såkalte Fellesbygget med både lesesaler og kantine. Her har utbygger Statsbygg ambisjoner om et 2 100 kvadratmeter stort passivhus med energiklasse A. Les mer om energimerking. Det betyr strenge energikrav til entreprenøren – noe prosjektleder Pål Oraug i AF Gruppen er godt fornøyd med. – Det er jo ingenting som er så ille som å fyre for kråka, sier han.

Les mer om Campus ÅS på Statsbygg.no 

Godt egnet for energibygg

Mellom 80 og 100 personer jobber for AF Gruppen på byggeplassen. Foreløpig er tre bygg overlevert, og i 2020 skal hele Veterinærbygget på Ås stå klart.  Isoleringsarbeidet pågår nå og vil ifølge Oraug være ferdig i mars. Her brukes GLAVA® Extrem 32, som på grunn av den gode isolasjonsevnen sammenlignet med tykkelsen gjør den spesielt egnet for slankere konstruksjoner og passivhusstandard. 
- Det er mer gunstig å bruke isolasjon med bedre kvalitet enn å måtte bygge tykkere vegger. Strengere miljøkrav gjør seg gjeldende i stadig flere nye prosjekter, vi bruker derfor nesten ikke vanlig isolasjon lenger, sier Oraug.

- Betyr mye for GLAVA®

Distriktssjef Jon-Espen Hansen i GLAVA® synes det er svært spennende å få ta del i et prosjekt som Campus Ås.  - Det er jo et lavenergiprosjekt der utbygger har valgt løsninger for å få en så slank konstruksjon som mulig, samtidig som bygget innfrir de strenge kravene til U-verdi. Å bli valgt inn her betyr mye for oss, sier Hansen.

PS: I tillegg til alle bygningene skal det også anlegges et park- og landskapsområde på vel 150 mål. Her vil alt overvann samles, fordrøyes og renses i åpne løsninger. Det skal bygges et vannspeil sentralt i parken, bekkeløp som har funksjon som flomvei og damanlegg som renser vannet før det slippes videre til Årungen. (Statsbygg.no)

Prosjektet inkluderer en utbedret fylkesvei 152 og nye veier inn til campus.

Contact
Job title
Prosjektleder
Name
Pål Oraug
Back top