Organisasjon & ledelse

Saint-Gobain Norden har 13.000 annsatte

100 Saint-Gobain-virksomheter

De mer enn 100 Saint-Gobain-virksomhetene i Norden og Baltikum er inndelt i tre grener: produksjon av byggevarerinnovative materialer og byggdistribusjon.

 

Forretningsrelasjon

Selv om de er del av den samme familien, hersker det et strengt prinsipp for armlengdes avstand når det gjelder forholdet mellom produksjonsvirksomhetene og byggdistrubusjonen.

Jon Karlsen

CEO Glava AS og Saint Gobain Byggevarer AS

Eirik L. Pedersen

Direktør for økonomi/finans, forretningsutvikling og innkjøp

Åse Brødholt

HR-direktør

Back top