Innovasjon

Forskning og utvikling står sentralt i Saint-Gobains strategi. Forskningsgruppen fokuserer både på ny forskning samt kontinuerlig utvikle eksisterende produkter og løsninger tilpasset våre kunders behov.

Forskning og innovasjon står sentralt for Saint-Gobains strategi. Konsernets forskning dreier seg både om banebrytende innovasjoner og kontinuerlig forbedring av eksisterende produkter, prosesser og tjenester. Vi er åpne og oppmerksomme på kundenes behov.

Samarbeid og partnerskap med interessentene våre er en integrert del av virksomheten vår. Enten det dreier seg om universiteter, kommuner, kunder eller andre interessenter, ser vi samarbeid som en metode for å utforske potensialet for å designe enda bedre løsnininger.

Byggetradisjoner og de fysiske miljøene vi bor i, varierer fra region til region og fra land til land. Derfor er innovasjon på lokalt nivå et viktig område for Saint-Gobain.

Sentral innovasjon er grunnlaget for suksessen vår med å skape førsteklasses løsninger. Men det er de lokale tilpasningene og oppfinnelsene som er nøkkelen til å sikre at alle løsningene våre "treffer blink" på området der de produseres og brukes.

Vi har flere FoU-sentre over hele Norden og Baltikum.

Back top