Engasjement

I Saint-Gobain ønsker vi å være med å gjøre en endring. Å være en referanse for bærekraftig habitat plikter at vi ivaretar og verner om våre ressurser.

I Saint-Gobain engasjerer vi oss for å oppnå endring. Som et referansepunkt for bærekraftige bomiljøer har vi forpliktelser overfor alle interessentene våre: Dette er Saint-Gobains samfunnsansvar.

nordic built

UN

se4all

Nordic Built

I Norden og de baltiske landene er Saint-Gobain medlem av Nordic Built.

Nordic Built er et initiativ fra Nordisk ministerråd for å sette fart på utviklingen av bærekraftige byggekonsepter i de nordiske landene. De ti prinsippene i dokumentet samsvarer med Saint-Gobains fokus på bærekraft.

NORDIC BUILT-PRINSIPPENE

Vi vil skape et bygd miljø som:

 • Er laget for mennesker og fremmer livskvalitet
 • Flytter grensene for bærekraftig ytelse, som en følge av vår tankegang og høye kunnskapsnivå
 • Fletter sammen urbane bomiljøer med grønne områder
 • Oppnår null utslipp i løpet av livssyklusen sin
 • Er funksjonelt, smart og estetisk appellerende, i tråd med det beste innen nordisk designtradisjon
 • Er robust, varig, fleksibelt og tidløst – bygd for å vare
 • Benytter lokale ressurser og er tilpasset lokale forhold
 • Produseres og vedlikeholdes gjennom partnerskap stiftet på åpent samarbeid over grenser og fagfelter
 • Utnytter konsepter som er skalerbare og brukes globalt
 • Er til gagn for mennesker, bedrifter og miljøet

www.nordicinnovation.org/nordicbuilt

Global Compact

Saint-Gobain sluttet seg til FNs Global Compact i 2003. Global Compact er et internasjonalt initiativ som samler mer enn 2000 bedrifter, ikke-statlige og frivillige organisasjoner rundt ti universelle prinsipper på områdene for menneskerettigheter, arbeidsrettigheter, miljøet og kampen mot korrupsjon. Ved å bruke dette internasjonale nettverket er målet å bidra til å utvikle en human og bærekraftig økonomi. Ved å slutte seg til Global Compact forplikter Saint-Gobain seg til å integrere de ti prinsippene i strategien og driften sin. 

I 2009 bifalt Saint-Gobain dessuten to dokumenter knyttet til Global Compact: 

 • Caring for climate – for å kjempe mot klimaendring. CEO Water mandate – for å beskytte vannressurser som del av FNs tusenårsmål.

www.unglobalcompact.org

Se4all

Under Global Green Growth Forum i København i oktober 2014 signerte Saint-Gobains adm.dir. og formann, Pierre-André de Chalendar, FNs Sustainable Energy for All (SE4ALL) - initiativ. SE4ALL ble lansert i 2012 og har som mål å forbedre livene til de fattigste og mest sårbare menneskene i verden ved å sikre universell tilgang til moderne energitjenester, øke andelen av fornybare energikilder verden over samt å forbedre energieffektiviteten. Initiativet ledes av FNs generalsekretær.

Sustainable Energy for All-initiativet er et partnerskap mellom myndigheter, privat sektor og det sivile samfunn. Det ble lansert av FNs generalsekretær i 2011 og har tre sammenhengende mål som skal oppnås innen 2030:

 • Tilby universell tilgang til moderne energitjenester
 • Fordoble energieffektiviteten globalt
 • Fordoble andelen av fornybar energi globalt

www.se4all.org

Back top