Image
hyggelig 2
Quote Position
Første posisjon
Quote Text
Innovasjon står helt sentralt for Saint-Gobains strategi. Mer enn 23 % av salget vårt genereres gjennom produkter som ble utviklet for mindre enn fem år siden.
Quote Author
Første sitat
Back top