Image
En engasjert bærekraftspartner
cta_text

Når det gjelder samarbeid for et mer bærekraftig bygd miljø, er Saint-Gobain aktivt i flere store organisasjoner, inkludert Green Building Councils (GBC) ...

Back top