Text Content
Label
Luftkvalitet
Description

Hver dag puster en gjennomsnittlig voksen person inn ca. 15 000 til 20 000 liter med luft, og vi tilbringer 90 % av tiden innendørs. Det betyr at den innendørs luftkvaliteten har store følger for dagliglivet vårt. Derfor er det viktig å gripe inn for å forhindre og begrense luftforurensende stoffer.

Width
50%
Label
Positiv effekt
Description

God luftkvalitet har en positiv effekt på helse og velvære. Særlig barn er sårbare for forurensende stoffer i miljøet. Dette er fordi de puster inn mer luft enn voksne i forhold til kroppsstørrelsen sin. Ren luft hjelper folk til å holde seg sunne og til å være mer produktive og tilfredse.

Back top