Image
Pierre-Andre de Chalendar
Quote Position
Formann og administrerende direktør
Quote Text
Innovasjon står helt sentralt for Saint-Gobains strategi. Mer enn 23 % av salget vårt genereres gjennom produkter som ble utviklet for mindre enn fem år siden.
Quote Author
Pierre-André de Chalendar
Back top