DAHL OPTIMERA NORGE ENDRER NAVN

DAHL OPTIMERA NORGE

Saint-Gobain er Norges ledende distributør av byggevarer og VVS. Konsernet har 4000 ansatte og en samlet omsetning på 24 Mrd NOK. Basert på markedsledende forretningsenheter innen byggevarer, VVS, infrastruktur, ventilasjon og flis, er konsernet en sentral aktør for effektivitet, samspill og videreutvikling av bygg- og anleggsnæringen i Norge. Konsernet omfatter Optimera, Brødrene Dahl, Ventistål, Hywer og Flisekompaniet.

Optimera, inkludert Montér, Byggsystemer, Rencon og Montasjeutstyr, hadde en omsetning i 2022 på 12,6 Mrd NOK. Brødrene Dahl, inkludert Geosyntia og Klaro Renseanlegg, omsatte for 8,4 Mrd NOK. Flisekompaniet med Studio Bergersen omsatte for 800 MNOK, Ventistål, inklusive Thermo Control, omsatte for 1,8 Mrd MNOK, og Hywer 700 MNOK. Driftsresultat for konsernet ble ca 1,6 Mrd NOK, som var på linje med foregående år.

I 2020 besluttet konsernet at de administrative funksjonene i konsernet skulle samordnes, og selskapet «Dahl Optimera Norge» ble etablert som en enhet for felles ledelse og supportfunksjoner under ledelse av Asbjørn Vennebo. Konsernet fullfører i disse dager endelig konsern-struktur, ved at toppselskapet også blir juridisk eier av alle forretningsenhetene.

Dahl Optimera Norge AS skifter samtidig navn til Saint-Gobain Distribution Norway AS. Dette selskapet omfatter konsernledelse og alle fellesfunksjonene innenfor økonomi, kreditt, HR, lønn, IT og Forretningsutvikling.

Endringen av navn knytter alle forretningsenhetene tettere opp til konsern-navnet, med de fordelene dette har som en ledende merkevare for byggevarer i hele verden.

Den strukturelle endringen innebærer ingen endring av drift eller soliditet for de enkelte forretningsenhetene, og alle enheter beholder dagens organisasjonsnummer.

 

 

 For mer informasjon, kontakt: