Vi i Saint-Gobain forplikter oss til å tilby innovative og bærekraftige løsninger, kompetanse og konsepter som skaper stor komfort på boområder og forbedrer folks dagligliv og velvære.
Thierry Lambert
Saint-Gobains generelle delegat i Norden og Baltikum
Back top