Vi i Saint-Gobain forplikter oss til å tilby innovative og bærekraftige løsninger, kompetanse og konsepter som skaper stor komfort på boområder og forbedrer folks dagligliv og velvære.
Jon Karlsen
CEO Glava AS og Saint Gobain Byggevarer AS
Back top