Dokumentasjon, verktøy og tjenester

En EPD lages på grunnlag av en livsløpsanalyse (LCA). De standardiserte metodene sikrer at miljøinformasjon innen samme produktkategori lar seg sammenlikne fra produkt til produkt, uavhengig av region eller land. Hensikten er at kunden skal kunne sammenligne miljøprofil og foreta en vurdering og et valg basert på miljødeklarasjonen. Ta gjerne kontakt med en av våre eksperter om du ønsker mer informasjon.

Miljødeklarasjoner (EPD-er)

Svært mange av produktene våre kommer med miljøsertifiseringer (EPD-er) som er verifisert av en tredjepart og tilgjengelig for kunder som ønsker å beregne miljøpåvirkningen av bygningene sine. 

EPD-er presenterer resultatene av en livssyklusanalyse (Life Cycle Analysis, LCA) som ekspertene våre utfører for å vurdere et produkts miljøpåvirkning. Denne bekreftes av en uavhengig ekspert for å sikre at dataene vi gir deg, er nøyaktige.

Du finner disse EPD-ene på ditt lands nettsted (se for eksempel Gyproc Sverige eller Weber Norge), eller direkte på de lokale EPD-plattformene, slik som BREEAM-NOR.

epd

Andre dokumentasjonsformer og tjenester

Når lokale, offisielle databaser med informasjon om produkters bærekraftsbidrag eksisterer, sørger vi for at produktene våre er der.

I Sverige finner du for eksempel produktene våre i Byggvarubedömningen (BVB) eller SundaHus.

I Norge har vi publisert et stort antall ECOproduct-datablader.

Vi tilbyr også spesifikk tilleggsinformasjon og dokumenter der det trengs for sertifiseringsprosessen din, slik som ISO 14001-sertifikater for anleggene våre eller kvalitetsmerker for innendørs luftkvalitet, slik som det finske M1.

comfopoly

Back top