Verdensledende innen bærekraftige løsninger

Gjennom våre merkevarer - Weber, Glava, Gyproc, etc. kombinerer Saint-Gobain innovasjon, kompetanse og et enormt produktutvalg for å levere helhetlige løsninger som tilfredsstiller behov i nesten alle byggeprosjekter.

Miljødeklarasjoner (EPD-er)

Svært mange av produktene våre kommer med miljøsertifiseringer (EPD-er) som er verifisert av en tredjepart og tilgjengelig for kunder som ønsker å beregne miljøpåvirkningen av bygningene sine. 

EPD-er presenterer resultatene av en livssyklusanalyse (Life Cycle Analysis, LCA) som ekspertene våre utfører for å vurdere et produkts miljøpåvirkning. Denne bekreftes av en uavhengig ekspert for å sikre at dataene vi gir deg, er nøyaktige.

Du finner disse EPD-ene på ditt lands nettsted (se for eksempel Gyproc Sverige eller Weber Norge), eller direkte på de lokale EPD-plattformene, slik som BREEAM-NOR.

epd

Andre dokumentasjonsformer og tjenester

Når lokale, offisielle databaser med informasjon om produkters bærekraftsbidrag eksisterer, sørger vi for at produktene våre er der.

I Sverige finner du for eksempel produktene våre i Byggvarubedömningen (BVB) eller SundaHus.

I Norge har vi publisert et stort antall ECOproduct-datablader.

Vi tilbyr også spesifikk tilleggsinformasjon og dokumenter der det trengs for sertifiseringsprosessen din, slik som ISO 14001-sertifikater for anleggene våre eller kvalitetsmerker for innendørs luftkvalitet, slik som det finske M1.

comfopoly

Det er viktig å lage et god innemiljø. Det handler om å få til en god kombinasjon av bra luftkvalitet, behagelig temperatur, gode lyd- og lysforhold, med tilstrekkelig naturlig lys. Alle disse faktorene må tas hensyn til, de må balanseres i forhold til hverandre og de skal passe behovene til de menneskene som bruker innerommet.
Cecilie Evju
Sustainability Coordinator for Saint-Gobain Norden
Back top