Vi er en kunnskapspartner til dine bærekraftige bygg

Vi har bygget opp vår interne kompetanse for å hjelpe deg med å bygge bærekraftige bygninger som gir merverdi. Vi ser frem til å samarbeide, og vi tror vi kan være mye mer enn en bare en leverandør, men heller en partner.

1

2

3

Saint-Gobain og Green Building Councils (GBC)

I Saint-Gobain har vi bygd opp solide relasjoner til Green Building Councils (GBC-er) verden over. Vi er en verdensomspennende og en av de største, om ikke den største, partneren til Green Building Councils.

Vi er medlem av mer enn 35 lands GBC-er verden over, og i Norden og Baltikum deltar vi i alle de sju landene. Vi er dessuten styremedlemmer i Sverige, Danmark og Latvia.

Vi er også en partner for det europeiske GBC-nettverket.

Vi bidrar dessuten til verdens GBC-strategi som medlem av Corporate Advisory Board.

Andre globale samarbeid

Vi mener at mer samarbeid er nødvendig dersom vi skal oppnå en mer bærekraftig verden. I Saint-Gobain står partnerskap helt sentralt for bærekraftsinitiativene våre.

Vi er medlem av World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), og er spesielt involvert i WBCSD-initiativer knyttet til klimaendring, energieffektivitet i bygninger (BEE), bærekraftige byer og den sirkulære økonomien.

Vi er et av medlemmene i Global Alliance for Building and Construction, som ble lansert under COP21.

Vi er også et av de få selskapene som er støttemedlem av Sustainable Building Alliance. De samler nøkkelaktører på feltet for sertifisering av miljøvennlige bygninger, slik som BREEAM eller DGNB.

Vi er også involvert i internasjonale kampanjer slik som Renovate Europe-kampanjen.

Lokale partnerskap

På lokal basis oppstår innovative prosjekter, og aktørene slår seg sammen for å arbeide med løsninger for fremtiden. I Saint-Gobain Norden er vi ivrige etter å være involvert i disse fremtidsrettede prosjektene.

Vi er for eksempel aktivt medlem av REBUS (Renovating Buildings Sustainably)-prosjektet i Danmark. Dette samarbeidsprosjektet retter seg inn mot sosialboliger, og målet er å redusere energiforbruket i eksisterende bygninger med minst 50 %, oppnå en reduksjon i ressursbruk på 30 % og øke produktiviteten med 20 % ved å industrialisere bygningsoppussinger. Samtidig skal vi sikre et godt og sunt liv inne i bygningene.

I Danmark har vi også deltatt i Green Solution House-utviklingen, en strategisk partner som leverer bærekraftige løsninger.

Back top