Innovasjon

Forskning og innovasjon er viktige komponenter i Saint-Gobain sin strategi. Konsernets forskning fokuserer både på banebrytende innovasjoner og kontinuerlige forbedringer av produkter, prosesser og tjenester i tråd med kundenes behov.

Forskning og innovasjon står sentralt for Saint-Gobains strategi. Konsernets forskning dreier seg både om banebrytende innovasjoner og kontinuerlig forbedring av eksisterende produkter, prosesser og tjenester. Vi er åpne og oppmerksomme på kundenes behov.

Samarbeid og partnerskap med interessentene våre er en integrert del av virksomheten vår. Enten det dreier seg om universiteter, kommuner, kunder eller andre interessenter, ser vi samarbeid som en metode for å utforske potensialet for å designe enda bedre løsnininger.

Byggetradisjoner og de fysiske miljøene vi bor i, varierer fra region til region og fra land til land. Derfor er innovasjon på lokalt nivå et viktig område for Saint-Gobain.

Sentral innovasjon er grunnlaget for suksessen vår med å skape førsteklasses løsninger. Men det er de lokale tilpasningene og oppfinnelsene som er nøkkelen til å sikre at alle løsningene våre "treffer blink" på området der de produseres og brukes.

Vi har flere FoU-sentre over hele Norden og Baltikum.

LYTTER TIL MARKEDSBEHOV

Konsernets strategiske vekst, kombinert med den gradvise transformasjonen av bomiljøet og byggemarkeder, har gjort oss åpne for og oppmerksomme på kundenes behov i Saint-Gobain. For å oppfylle kundenes forventninger og ligge i forkant av nye krav utvikler konsernet ny forskningskompetanse og fremmer en sterkere kultur av partnerskap og utviklingssamarbeid.

UTVIKLER EN KULTUR AV MILJØINNOVASJON

I Saint-Gobain ønsker vi hele tiden å forbedre oss. Derfor har vi satt oss som mål å utføre livssyklusvurderinger for alle våre produktserier for bygg- og anleggsbransjen.

Livssyklusvurderinger er vitenskapelige verktøy for å utføre en sammensatt analyse av et produkts totale potensielle miljøpåvirkning, fra utvinning av råvarer til produksjon, distribusjon, installasjon, bruk, endt levetid og resirkulering.

Når miljøpåvirkningen har blitt målt, kan konsernet bruke livssyklusvurderingen til å begynne å redusere produktenes påvirkning, samtidig som det skapes verdi. Dette er det todelte målet for Saint-Gobains miljøinnovasjonsstrategi. For konsernet bør miljøinnovasjon gi kundene reell merverdi ved at vi tilbyr dem produkter og løsninger som minimerer miljøpåvirkningen til bygninger og infrastruktur under hele livssyklusen deres. Et produkt eller en løsning er miljøinnovativt hvis det bidrar til å redusere ressursbruken (særlig energi og vann) i bygninger og infrastruktur, og/eller hvis det har mindre miljøpåvirkning i løpet av livssyklusen sin.

Mange eksempler viser den voksende prosentandelen av miljøinnovative produkter og løsninger i konsernets innovasjonsportefølje. Saint-Gobains engasjement for dette initiativet gjenspeiles i følgende markedssuksesser.

  • 2009 : PAMs lettere Blutop-rør
  • 2009 : Verallias miljødesignede EcoVa-flasker
  • 2010 : Saint-Gobain Glass’ blyfrie speil, Miralite Revolution
  • 2012 : weber.therm A200 eksterne kompositt-veggisolasjonssystemer kombinert med overflatebelegget weber.pas
  • 2013 : Saint-Gobain Performance Plastics’ nye serie av Tygon® biobaserte ftalat- og BPA-frie rør
  • 2013 : Saint-Gobain Sekurits SGS CoolCoat varmereflekterende frontrute som reduserer behovet for klimaanleggsbruk, og dermed reduserer drifstofforbruket for et miljøvennlig resultat

Saint-Gobains mål er å spre denne kulturen av miljøinnovasjon mer systematisk over hele organisasjonen. Det innebærer å skape bevissthet og tilby inngående opplæring til forskere samt til markedsførings-, innkjøps-, HMS- og produksjonsteam. Miljøinnovasjon er systematisk og krever en kontinuerlig dialog mellom alle de involverte funksjonene. Teamene trenger et felles ordforråd og verktøy for å definere mål, samt de nødvendige ressursene for å nå disse målene.

Back top