Digital byggenæring

En digital byggenæring er nødvendig for samfunnet – og god forretning for oss alle.

Hva er digital byggenæring

Forbedret produktivitet i byggesektoren ligger høyt på agendaen rundt om i verden og ikke minst i Norden og Baltikum. Digitalisering av byggenæringen, er på grunn av økonomiske og samfunnsmessige hensyn, av stor interesse for både næringsliv og myndigheter ettersom det kan:

  • i stor grad minske sektorens påvirkning på miljøet
  • lede til betydelige tidsbesparelser
  • samt være fordelaktig for økonomien

Fokus på økt produktivitet er ikke uten grunn. Bygninger blir mer intelligente, det er fortsatt mangel på arbeidskraft og det er en stadig økende mengde produkter i byggebransjen. Bare i Danmark, som fungerer som et fornuftig rettesnor for Norden, finnes det nå utrolige 600 000 registrerte byggevarer.

Alt i alt blir byggeprosessen stadig mer kompleks, og med det i bevisstheten er det ikke rart at digitalisering av byggenæringen er å dagsorden.

Hva kan Saint-Gobain gjøre?

Som produsent har vi både kunnskap og erfaring om våre produkter som omfatter både ytelse og leveringsdetaljer. Vi kan tilpasse våre løsninger, forbedre brukervennligheten og sørge for at produktene kommer frem i rett  tid og til riktig sted. Dette tilsammen setter oss i en unik posisjon når det gjelder å kunne øke produktiviteten.

For oss i Saint-Gobain er det å styrke den digitale byggenæringen noe vi har forpliktet oss til. For oss handler det ikke om kortsiktige gevinster, men heller en mulighet til å styrke samarbeid og bygge langsiktige relasjoner, noe vi mener er avgjørende for å drive en sunn og robust virksomhet. 

Det handler i bunn og grunn om at digitale verktøy og løsninger er en nødvendighet for byggenæringen i fremtiden – og det er god forretning for oss alle.

Vi tilbringer opptil 90 % av tiden vår i bygninger. Derfor har de enorm innvirkning på helsen og velværet vårt, og på miljøet. For eksempel er bygninger ansvarlige for 40 % av drivshusgassutslippene i industriland.
Pierre-André de Chalendar
Administrerende direktør i Saint-Gobain
Back top