Termisk komfort

Termisk komfort betyr at vi ikke skal hverken fryse eller være for varme - En god temperatur er viktig for vår velvære og helse.

Termisk komfort

Termisk komfort betyr at folk ikke skal være for kalde eller for varme, da dette har følger for velværet og produktiviteten vår. Men det handler ikke bare om lufttemperatur. Vi må også sikre en god balanse mellom luftfuktighet, strålingstemperatur og lufthastighet.

Det er viktig

Nivået av disse variablene avhenger av de subjektive sansene våre og typen av aktivitet i rommet. Ved design av termisk komfort er det også svært viktig å ta hensyn til energiforbruket, dvs. kostnader og bærekraft.

Det er viktig å lage et god innemiljø. Det handler om å få til en god kombinasjon av bra luftkvalitet, behagelig temperatur, gode lyd- og lysforhold, med tilstrekkelig naturlig lys. Alle disse faktorene må tas hensyn til, de må balanseres i forhold til hverandre og de skal passe behovene til de menneskene som bruker innerommet.
Cecilie Evju
Sustainability Coordinator for Saint-Gobain Norden
Back top