Det handler om å skape et innemiljø som er en kombinasjon av god luftkvalitet, behagelig temperatur, godt lydmiljø og god lyskvalitet. Alle disse faktorene må være balanserte og tilpasset folks behov.
Jonas Christensson
Komfortutvikler, Saint-Gobain Norden og Baltikum

Komfort konsepter

Saint-Gobain bidrar til å skape boliger som forbedrer innemiljø og helse ved å kombinere komfort med miljøvennelige løsninger

Multi Comfort-konseptet

Multi Comfort er et omfattende konsept basert på Passivhaus-standarden. Det brukes til å forbedre komforten og bærekraften av nye bygninger samt ved oppussing av hjem, kontor, skoler og andre bygninger.                   

Multi comfort by saint gobain


Multi Comfort er basert på et sett med definerte parametere som på en objektiv måte måler komfortnivået i ulike typer bygninger. For å kvalifisere som Multi Comfort må bygninger:

  • Være designet i tråd med Multi Comfort-standarder med spesifiserte Saint-Gobain-produkter
  • Oppfylle mål for bygningsytelse, vurdert av en tredjepart
  • Oppfylle kontinuerlige ytelseskriterier når de er bebodd
  • Såfremt disse kriteriene oppfylles, kvalifiserer en bygning for Multi Comfort-stempelet.

For mer informasjon, gå til www.multicomfort.com

My Comfort® av Saint-Gobain

My Comfort-konseptet®  er en kombinasjon av smarte innovative løsninger fra Saint-Gobain som resulterer i førsteklasses innendørs komfort i eneboliger. Konseptet er utviklet i samarbeid med og selges av utvalgte husbyggere, som et oppgraderingsalternativ til husene deres.

My Comfort by Saint Gobain

 

My Comfort betyr førsteklasses innendørs komfort, med andre ord:

  • Et stillere hus via førsteklasses lydisolasjon som fremmer velvære, søvn osv. 
  • Et behagelig lydnivå og ingen forstyrrende ekko på kjøkkenet og i stuen, grunnet lydabsorberende tak. Spesielt viktig i store rom der det er høyt under taket og harde materialer er brukt i vegger og gulv.
  • Behagelig, jevn temperatur og reduserte energiutgifter grunnet ekstra høy varmeisolasjon i fasader, vindusglass, gulv og tak.

 

Back top