Frisk luft

Materialer med lav eller ingen skadelig avgassing i kombinasjon med et effektivt behovsstyrt ventilasjonsanlegg sikrer god luftkvalitet, lavt CO2- nivå og riktig luftfuktighet.

Luftkvalitet

Hver dag puster en gjennomsnittlig voksen person inn ca. 15 000 til 20 000 liter med luft, og vi tilbringer 90 % av tiden innendørs. Det betyr at den innendørs luftkvaliteten har store følger for dagliglivet vårt. Derfor er det viktig å gripe inn for å forhindre og begrense luftforurensende stoffer.

Positiv effekt

God luftkvalitet har en positiv effekt på helse og velvære. Særlig barn er sårbare for forurensende stoffer i miljøet. Dette er fordi de puster inn mer luft enn voksne i forhold til kroppsstørrelsen sin. Ren luft hjelper folk til å holde seg sunne og til å være mer produktive og tilfredse.

Det er viktig å lage et god innemiljø. Det handler om å få til en god kombinasjon av bra luftkvalitet, behagelig temperatur, gode lyd- og lysforhold, med tilstrekkelig naturlig lys. Alle disse faktorene må tas hensyn til, de må balanseres i forhold til hverandre og de skal passe behovene til de menneskene som bruker innerommet.
Cecilie Evju
Sustainability Coordinator for Saint-Gobain Norden
Back top