Akustisk komfort

Det akustiske nivået i en bygning har stor innvirkning på vår velvære og komfort.

Lydkomfort

Lyden i en bygning har store følger for komforten. Det handler om å ikke bli forstyrret av uønskede lyder utenfra, mellom rom og etasjer, men også et behagelig lydnivå og mangel på forstyrrende ekko i rom. Et godt lydmiljø har en positiv effekt på velværet, produktiviteten og kommunikasjonen vår.

Behagelig lydmiljø

Vi sover bedre når vi ikke blir forstyrret, det er lettere å konsentrere seg når vi ikke blir forstyrret av uønsket lyd, og det er enklere å kommunisere når talen er tydelig og på et behagelig nivå. Mennesker oppfatter lyder og støynivå subjektivt, men det er mulig å skape et behagelig lydmiljø ved å sikre god lydisolasjon og -absorpsjon kontrollert av objektive mål som lydtrykk (dB), etterklangstid og taleklarhet.

Det er viktig å lage et god innemiljø. Det handler om å få til en god kombinasjon av bra luftkvalitet, behagelig temperatur, gode lyd- og lysforhold, med tilstrekkelig naturlig lys. Alle disse faktorene må tas hensyn til, de må balanseres i forhold til hverandre og de skal passe behovene til de menneskene som bruker innerommet.
Cecilie Evju
Sustainability Coordinator for Saint-Gobain Norden
Back top