Infrastruktur

Saint-Gobains teknologi er tilstedeværende i flere store prosjekter innen infrastruktur. Dette på grunn av våre produkters høye tekniske kvalitet og grundig oppfølging fra de lokale firmaene som er involvert.

Veier og broer

Saint-Gobain leverer produkter og kompetanse til lokale selskaper som arbeider med infrasturktur.

PARTNER I INFRASTRUKTUR

Produktene, tjenestene og løsningene som Saint-Gobain tilbyr, spiller en betydelig rolle i både små og store utviklings - og infrastrukturprosjekter verden over.

Rørsystemer, industriventiler og brannhydranter, kommunal VA, brannhemmende glass og aktiv overflatebehandling for større bygg, forsterkning av produkter og bygninger såvel som materialer for støp av grunnmur, veier og flyplasser er bare noen av de utallige løsningene Saint-Gobain tilbyr.

Saint-Gobain er en integrert partner i både lokale prosjekter og i høyprofilerte, internasjonale prosjekter.

Saint-Gobain er en selvsagt partner for både lokale prosjekter og prestisjefylte, internasjonale foretak. Gruppen tilbyr uvurderlige logistiske tjenester til sine kunder, og rådgir entreprenører så de kan fullføre sine oppgaver på best mulig måte. Saint-Gobain hjelper sine kunder med å kombinere flere produkter for å levere løsninger av svært høy kvalitet og for å innfri de spesifikke kravene som finnes i hvert enkelt land.

Det er flere produsenter i Saint-Gobain-gruppen som leverer løsninger for infrastruktur og blant disse spesialiserte firmaene finner du Pam, som produserer rør, Adfors , produsent av fiberstoffer og keramikk, fasade, gulv og Leca-produsenten Weber.