Digitalt design

I nær fremtid vil hele prosessen for design og oppføring av et bygg være digitalisert - design, bestilling, logistikk, bygging og vedlikehold gjennom byggets livssyklus. Allerede idag blir prosessene med arkitekttegninger, modellering, dimensjonering, materialvalg og utregning av energiforbruk, blant annet, gjort på datamaskiner.

ENKEL TILGANG PÅ INFORMASJON

Digitalisering av hele byggeprosessen gjør det enklere å få tilgang på og dele all nødvendig informasjon.

BIM-modellering

I dag bruker arkitekter avanserte designprogrammer og lager 3D-modeller basert på utbredte internasjonale metoder og standarder. Denne didigtale tilnærmingen blir stadig mer populær, og det er uunngåelig at hele byggeprosessen blir tilsvarende digitalisert i fremtiden. I mange land krever allerede myndighetene digitalisering av hele byggets livssyklus: fra de første arkitekttegningene til godkjenning, oppføring og, til slutt, riving. Saint-Gobain støtter denne digitaliseringen.

Denne metoden er også kjent under akronymet BIM, som står for Building Information Modelling. I sin enkleste form gir dette en digital projeksjon av de fysiske og funksjonelle karakteristikkene til et bygg, og gjør det enkelt å få tak i og dele informasjon om et bygg. Dette gir en modell som fungerer gjennom hele byggets livsløp, og som også kan strømlinjeforme offentlige anbudsprosesser.

Saint-Gobain gir arkitekter BIM-moduler som gjør det enkelt å integrere Saint-Gobains produkter i 3D-modeller. BIM-modellene er gratis og kommer som ferdiglagede objekter, som f.eks. isolasjonselementer, og har i tillegg all nødvendig materialinformasjon (som brann- og akustiske egenskaper) hvilket gjør det enkelt å bruke i et modelleringsprogram som Revit.

Saint-Gobain utvikler kontinuerlig nye BIM-moduler og søker seg aktivt mot en ledende rolle i digitaliseringen av byggeprosessen.

Last ned BIM-moduler fra ISOVER

Last ned BIM-moduler fra Gyproc

Last ned BIM-moduler fra Glassolutions