Brann

Å redusere risikoen for brann er en høy prioritet for Saint-Gobain. Derfor tilbyr vi en rekke løsninger som øker brannsikkerheten i bygg.

BESKYTTELSE

Saint-Gobain tilbyr overflatebehandlinger som er både varme- og flammehemmende.

PERSONLIG TRYGGHET

Branntrusselen er en av de største risikoene for mennesker som oppholder seg i bygg. Siden menneskelig velvære og trygghet er høyt prioritert for Saint-Gobain, sørger vi selvfølgelig for at ditt bygg har utmerkede sikkerhetsløsninger i tilfelle en brann skulle bryte ut.

Saint-Gobain’s materials and solutions will help you to construct buildings that are built according to fire legislation.

Saint-Gobains materialer og løsninger hjelper deg bygge i henhold til brannforskrifter.

Dette er også viktig i tilfeller der lovgivning krever at byggets brannsikkerhet må kunne sjekkes og dokumenteres. Saint-Gobains materialer og løsninger hjelper deg å bygge i direkte samsvar med slike brannforskrifter.

Foranstaltninger for brannsikkerhet må integreres i hele bygget, og Saint-Gobain tilbyr produkter som maksimerer brannsikkerheten fra kjeller til tak. Helt fra begynnelsen av byggeprosessen legges fundamentet med brannhemmende produkter, som f.eks. lecablokker fra Weber.

Fasader kan gjøres motstandsdyktige mot brann med spesielle paneler fra Vetrotech mens innsiden av bygg kan benytte gips fra Gyproc for å møte kravene til testede byggmaterialer og overflater. I tillegg er isolasjonsløsninger ISOVER ikke bare designet for å holde interiøret varmt, men kan også brukes for brannsikring av vegg, da isolasjonen er laget av glassull, et materiale som ikke brenner.