SE4ALL

Saint-Gobain støtter Sustainable Energy for All, et globalt intiativ fra FN for å moblisere handling fra alle samfunnets sektorer.

Sustainable energy for all 

Under Global Green Growth forum i København i oktober 2014 underskrev Saint-Gobain CEO og styreformann Pierre-André de Chalendar FNs Sustainable Energy for All (SE4ALL) intiativ. SE4ALL ble lansert i 2012 og sikter på å forbedre livene til de fattigste og mest sårbare menneskene gjennom tilgang på moderne energi, en økning av andelen fornybare energikilder verden over og en forbedring av energieffektivitet. Intiativet er ledet av FNs Generalsekretær.

SE4ALL MÅLSETNINGER

Sustainable Energy for All-intiativet er et partnerskap mellom regjeringer, den private sektoren og det sivile samfunn. Det ble igangsatt av FNs Generalsekretær i 2011, og har tre målsetninger som skal nås før 2030:

  • Tilby universell tilgang på moderne energitjenester
  • Doble den globale utviklinghastigheten innen energieffektivitet
  • Doble andelen fornybar energi i verdens energimiks

Disse tre målsetningene, hver og en viktig i seg selv, forsterker hverandre. For eksempel så vil økonomisk oppnåelig teknologi for fornybar energi gi moderne energitjenester til avsidesliggende samfunn der en utbygging av den konvensjonelle energi-infrastrukturen er for dyrt og upraktisk. En forbedring av energieffektiviteten gir betydelige besparelser for regjeringer, bedrifter og husholdninger, samtidig som energi frigjøres til andre, hensiktsmessige formål. En oppnåelse av alle tre mål vil gi et optimalt resultat og på sikt bidra til å stabilisere klimaendringene.

LES MER

www.se4all.org