Nordic Built

Saint-Gobain i Norden og Baltikum er medlem av Nordic Built Charter, hvilket ytterligere underbygger Gruppens fokus på bærekraft.

SAMMEN FOR BÆREKRAFTIGE BYGG

Nordic Built er et initativ fra Nordisk råd for å akselerere utviklingen av bærekraftige habitat i de nordiske landene. Saint-Gobains støtte til de ti prinsippene utarbeidet av Nordisk råd er helt i tråd med vår visjon om et bærekraftige, brukervennlige habitater.

Da Saint-Gobain ble med på prosjektet i 2014, kom vi i selskap med en mengde bedrifter som alle fokuserer på samarbeidsavtalens ti prinsipper for bærekraftige habitat.

NORDIC BUILTS PRINSIPPER

Vi skal jobbe for bygg som:

  • Er laget for mennesker og som fremmer livskvalitet
  • Utfordrer grensene for bærekraftig ytelse gjennom innovaivt tankesett og høy kompetanse
  • Forener urbant liv med naturens kvaliteter
  • Har null utslipp i løpet av livssyklusen
  • Er funksjonelt, smart og estetisk appelerende, med utgangspunkt i det beste fra nordisk designtradisjon
  • Er robust, holdbart, fleksibelt og tidløst - bygget for å vare
  • Gjør nytte av lokale ressurser og er tilpasset lokale forhold
  • Er produsert og vedlikeholdt gjennom partnerskap bygget på transparent samarbeid over grenser og fagområder
  • Benytter konsepter som er skalerbare og som brukes globalt
  • Gavner mennesker, bedrifter og miljøet