Global Compact

Da Saint-Gobain ble med i FNs Global Compact i 2003, bekreftet vi vårt engasjement i næringslivets sosiale ansvar i tråd med Global Compacts prinsipper og retningslinjer.

INTERNASJONALT ENGASJEMENT

Saint-Gobain ble med i FNs Global Compact i 2003. Global Compact er et internasjonalt intiativ som samler mer enn 2000 firmaer og NGO-er rundt ti universelle prinsipper innen menneskerettigheter, arbeiderrettigheter, miljøet og kampen mot korrupsjon. Målet med dette internasjonale nettverket er å bidra til utviklingen av en human og bærekraftig økonomi. At Saint-Gobains  er med i Global Compact, innebærer at vi aktivt jobber med å integrere disse ti prinsippene i strategier og drift.

I 2009 ga Saint-Gobain sin støtte til to prosjekter  tilknyttet Global Compact:

LES MER

www.unglobalimpact.org