Helse og biomedisin

Saint-Gobain forsyner helseindustrien med innovative plastmaterialer og komponenter som brukes i svært mange sammenhenger.

Saint-Gobain leverer materialer for de mest kritiske medisinske formål. Stikkordene for dette segmentet er pålitelighet, trygghet og kompatibilitet med de mest nøyaktige standarder. Gruppen designer og utvikler produkter som forbedrer luftkvaliteten og dermed beboernes helse.

INNOVATIV PLAST FOR BRUK I HELSESEKTOREN

Sykehus, legemiddelindustrien og forskningslaboratorier: Saint-Gobains produkter finner du i hele helsesektoren.

Saint-Gobain utvikler innovative plastprodukter spesielt for helsesektoren. Gruppen, med sin Life Sciences Business Unit, er en av verdens ledende leverandører av polymerkomponenter for markeder innen farmasi, medisin og bioteknologi.

Materialene som utvikles har unike pusteegenskaper og egenskaper innen biokompatibilitet, og kan derfor brukes både i laboratorier og i storskalaproduksjon av vaksiner. Slike enkeltbruksløsninger har et stort vekstpotensiale, siden de stadig hyppigere erstatter løsninger av rustfritt stål.
Saint-Gobain er avhengige av revolusjonerende innovasjon innen både materialer og prosess. Gruppen har en samarbeidsmodell som implementeres i all utvikling, der både farmasøytiske bedrifter og andre kunder deltar. Dette er vesentlig da alle nye medikamenter fordrer en ny prosess med nye materialer.

SAINT-GOBAIN SOLUTIONS

PLAST

Gruppen utvikler innovativ plast for bruk innen bioteknologi, farmasi og medisin. Med de markedsledende varemerkene Tygon®, C-Flex® and Sani-Tech®, leverer Saint-Gobain en mengde produkter (tuber, poser etc) som brukes i kritiske medisinske sammenhenger. Disse produktene blir støpt eller ekstrudert som standardiserte eller spesiallagede produkter i termoplast, silikon, fluorpolymer eller elasatomer.

MALBARE TEKSTILER

Saint-Gobain Adfors overmalbar tapet er produsert av innovativ tekstil vevd fra glassgarn, og gir helseegenskaper som er særlig egnet i medisinske sammenhenger. Novelio® Mold-X inneholder en aktiv antibakteriell komponent som bidrar til helsesikkerhet. Dette gjelder særlig ved bruk på sykehus, rom på klinikker, toaletter og garderober og uventilerte områder i helsebygg. Novelio® Mold-X Clean Air tapet bedrer helseaspektet i innemiljøet ved å absorbere 70% av de skadelige organiske bestanddelene som slippes ut av vaskeprodukter og fiberbaserte møbler.

SCINTILLASJON

Saint-Gobain Crystals utvikler scintillatorer for medisinsk bildediagnostikk. Disse muliggjør og forbedrer oppdagelse og diagnostisering av sykdommer.

TAK

Med sine akustiske takløsninger spesielt tilpasset helsebygg, bidrar Saint-Gobain Ecophon til å redusere stressnivået hos sykehuspersonale og pasienter. Luftkvaliteten i helsebygg er et stort problem, og derfor utviklet Saint-Gobain Gyproc Activ’Air®-teknologien for sine gipsplater, som behandler luftkvaliteten ved å nøytralisere formaldehyder, en av de viktigste, flyktige organiske forbindelsene.