Forsvar og sikkerhet

Saint-Gobain leverer innovative løsninger til forsvars- og sikkerhetsindustrien, samt til beskyttelse av personer og eiendommer, til både militære og sivile formål.

INNOVATIVE MATERIALER FOR FORSVAR OG MILITÆRE

Hexoloy® sintered Silicon carbide armor.
Hexoloy® sintered Silicon carbide armor.

Saint-Gobain Ceramic Materials produserer Hexoloy® keramiske plater designet med sintret silikonkarbid. Dette brukes i skuddsikre vester og som pansring av landgående kjøretøy og fly, da det tåler eksepsjonell høy slitasje og er svært solid ved treff.

Saint-Gobain Performance Plastics luftfartsradomer gir den mest transparente og varige beskyttelsen av radar på militære fly. Radarer fordrer nøyaktige radomer for overvåkning av kystlinjer, søk og redningsaksjoner, meteorologisk kartlegging og andre spesialoppdrag. Radomer er ofte laget av Saint-Gobain Quartz Quartzel-fiber.

Saint-Gobain Performance Plastics produserer også radomer med luftbaserte rammeverk for bruk på bakken. RAYDEL®-radomen skjermer antennesystemer uten å påvirke den elektromagnetiske ytelsen. RAYDEL® har en åpenbar fordel foran stive design, da det ikke trenger en ramme eller boltede paneler som ellers ville forstyrret radiofrekvensene. Designet som ett stort stykke, helt uten skjøter og sømmer, gjør at det er helt vanntett.

Saint-Gobain Crystals produserer gjennomsiktig safirglasspansring for å beskytte militære kjøretøy. Disse vinduene og frontrutene er laget av store flak av safir laminert med flere lag glass og polykarbonat. De tåler slipeeffekten fra sand og de korrosjonsfremmende gassene som slippes ut under rakettskyting.


BEHANDLING AV PANSRET GLASS

Saint-Gobain Sully leverer vinduer og andre innovative transparente organiske materialer for romfart og militær pansring, og for sivil sikkerhet. Saint-Gobain Sully leverer laminerte, skuddsikre vinduer i komposittmateriale som tåler alle typer ammunisjon og prosjektiler, laget for pansrede kjøretøy og broen på marinefartøy, samt frontruter og cockpitglass med stealthbelegg til militære fly.

LØSNINGER FOR BESKYTTELSE AV MENNESKER OG EIENDOM

Vetrotech Saint-Gobain er verdensledende innen flammehemmende glass. Deres glass beskytter både mennesker, bygninger og eiendom. Vetrotech garanterer integriteten i sine produkter i mellom 30 og 120 minutter. I tillegg til brannhemmende løsninger, leverer Vetrotech også skuddsikkert, eksplosjonssikkert og angrepssikkert sikkerhetsglass. Alle disse løsningene er tilgjengelige i en mengde modeller og kan kombineres med flere muligheter for å gi total fleksibilitet.

Solar Gards Armorcoat® sikkerhetsfilm (Saint-Gobain Performance Plastics) beskytter mennesker og eiendom. De holder glasspredningen til et minimum ved knusing, beskytter mot de negative effektene av UV-stråling og fungerer som en barriere mot innbrudd. Kombinert med sotet polyester eller et tynt belegg med metall, gir de lyskontroll, sparer energi og øker den visuelle og termiske komforten.

Saint-Gobain Performance Plastics produserer en serie ONESuit® kjemiske beskyttelsesdrakter laget for profesjonelle som blir eksponert for materialer og giftige industrikjemikalier med risiko for spontan antennelse. Disse produktene, med særlig høy motstandsdyktighet mot slitasje og punktering, garanterer beskyttelse mot flytende kjemikalier, kjemikalier i gassform og biologiske våpen. De tilbyr også det høyeste nivået av brannhemming.

På sikkerhetssiden blir Saint-Gobains Crystal scintillatorer brukt i bagasjescannere og systemer som oppdager stråling.