My Comfort

My Comfort betyr et energieffektivt og vedlikeholdsøkonomisk bygg som gir best mulig brukerkomfort og bidrar til helse, trivsel og livskvalitet. Konseptet kan oppsummeres i disse fem verdiene.

Bygninger, og særlig energien vi forbruker gjennom bygningene, utgjør én av de største miljømessige påvirkningene på planeten vår. Likevel er det svært få av oss som tenker over og stiller spørsmål ved hvor godt bygningene vi oppholder oss i faktisk fungerer, og hva vi bør forvente av dem.

Vi lurer sjelden på om en bygning faktisk dekker behovene våre, med mindre noe plutselig ikke lenger fungerer eller det skaper ubehag for oss. Hvor mange av oss har vært på en restaurant der det er vanskelig å høre samtalen vi har med andre? Eller er blitt forstyrret av støy fra naboer? Hvor mange av oss har vært på barnas skoler og tenkt på gjenklangen i klasserommene eller den dårlige lys- og luftkvaliteten og hvordan dette kan påvirke barnas læring? Det er når vi legger merke til slike ting at vi begynner å lure på hvor komfortable bygningene egentlig er. 

My Comfort-konseptet bunner ut i forutsetningen om at alle bygninger kan designes til å:

  • Gi best mulig komfort på alle måter for brukerne
  • Bidra vesentlig til vår helse og trivsel
  • Være energieffektive lavenergibygninger.
  • Være mest mulig effektive for eierne – både huseiere og de som betaler strømregningen sparer penger

Kom igang!

Vi har sammen med vår samarbeidspartner Norgeshus oppgradert syv av deres mest populære hus til MyComfort-standard. Les mer her:

WENGHUSET – Vårt showcase

Wenghuset er Norges første hus med My Comfort-løsninger. Dette huset er bygget spesielt til toppidrettsutøver Heidi Weng. Vi følger hele byggeprosessen av dette huset, fra arkitektens tanker rundt hvordan det skal se ut og helt frem til huset står ferdig med utvalgte My Comfort-produkter og løsninger skreddersydd for Heidis ønsker og behov.

www.wenghuset.no