Multikomfort

Saint-Gobain utviklet begrepet Multi Comfort-konstruksjon i 2004. Det dekker et stort initiativ som omfatter alle de aspekter som har innvirkning på livskvaliteten i private hjem og næringsbygg.

SAINT-GOBAIN MULTIkOMFORT, BEVISET PÅ VÅR EKSPERTISE

Saint-Gobain bygger ikke simpelthen bygg; vi utruster dem med særskilte, innovative løsninger, særlig innen komfort. For å vise frem effektiviteten av disse løsningene, og for å fortsette utviklingen samarbeider firmaer i Gruppen under Multi Comfort-konseptet, i 13 land.
På denne måten utvikler Saint-Gobain en ny måte å konstruere habitat. Det tilbys en referanseramme som respekterer samtliges behov og som forutser fremtidige forskrifter.

Multikomfort: EN NY MÅTE Å LEVE PÅ

Dette konseptet er basert på Multi Comfort-rammeverket, som fokuserer på fem typer komfort samtidig som det kontinuerlig arbeides for å minimere miljøavtrykket.

  • Komfort via temperatur og energieffektivitet: å kunne nyte en behagelig temperatur året rundt samtidig som energibruken minimeres.
  • Komfort gjennom helse: forbedre luftkvaliteten.
  • Akustisk komfort: redusere støy både innenfra og utenfra.
  • Belysningskomfort: utnyttelse av naturlig lys i habitatet, slik at omgivelsene blir behagelige og estetiske.
  • Modulær komfort og trygghet: sørge for tilgjengelighet og oppmuntre til skapelsen av modulære og trygge rom.
     

Dette konseptet gjør det mulig, på en bærekraftig måte, å tilfredsstille flere behov samtidig som man opppnår høy ytelse fra bygget. Det viser at innovative bygninger kan være vakre, komfortable og økonomiske for beboerne.

KOMFORT OG INNOVASJON I BYGG

En arbeidsgruppe med eksperter fra flere firmaer i Gruppen definerte de byggtekniske kriteriene for Saint-Gobains Multi Comfort-program. Bygningen må innfri alle aspekter av innendørs komfort (temperatur, akustikk, luftkvalitet, belysning) og alle kriterier til ytelse (energiforbruk for varme og kjøling, naturlig lys og desibel).

Designet må være miljøvennlig og rimelig sammenlignet med annet på markedet. Det er essensielt å måle et Multi Comfort-byggs ytelse så snart det er bebodd, så man oppnår håndfast bevis for fordelene av å bygge på Saint-Gobains måte.

Sertifisering av en uavhengig tredjepart vil stadfeste Multi Comforts fordeler.

ET SKRITT FORAN BYGNINGSSTANDARDENE

Gjennom sine viktigste varemerker utvikler og distribuerer Saint-Gobain produkter og løsninger som bidrar til å optimere alle aspekter av livskvalitet. Ved å ta alle løsningene under vingene til Multi Comfort-konseptet, viser Saint-Gobain tydelig at det er mulig å betydelig forbedre bygningers ytelse gjennom løsninger som er lette å implementere og allerede tilgjengelige på markedet. På denne måten oppmuntrer konseptet til strengere bygningsstandarder og raskere implementering av eksisterende løsninger, av alle aktører i byggeindustrien.

Les mer her