Energi

Hos Saint-Gobain er vår visjon å bli industriledende innen bærekraftige habitat. Som følge av global oppvarming, strengere lovgivning og økte forventninger fra kunden, har et byggs energiforbruk blitt en av de viktigste faktorene både ved nybygg og renovering.

BYGNINGSKROPP

Saint-Gobain har gjort drastiske forbedringer av sine isolasjonsløsninger de siste årene - hvilket tydelig gjenspeiler seg i bedre og bedre produkter.

EN ENERGIREVOLUSJON

Habitatmarkedet er midt i en revolusjon, og Saint-Gobain tar sikte på å være en aktiv del. I dag spiller energiforbruk i hus en større rolle enn noensinne, både ved nybygg og renovasjon.

Energiforbruket i bygg i de fleste europeiske land utgjør opp til halvparten av deres totale CO2-utslipp. Dette har ført til strengere lovgivning med særlig strenge krav til nybygg.

Saint-Gobain tilbyr løsninger som forbedrer isolasjonsgraden til bygg og dermed reduserer innvirkningen på klimaet. Dette er en pågående prosess. For eksempel har Saint-Gobain igangsatt byggingen av 16 Multi Comfort-hus rundt omkring i Europa, og de kommer alle til å ha tilnærmet null energitap når de står ferdige. Målet med disse husene er å spre kunnskap om bygninger med passiv oppvarming og å sette agendaen både for fremtidig byggteknikk og for debatten om energipolitikk. Husene er ikke tomme showroom. De er faktisk bebodd. Vi skal gjennomføre tester av energiforbruket og registrere inneklimaet. Med andre ord kommer disse husene til å gi oss verdifull kunnskap om våre produkter og løsninger, kunnskap som vil gi oss enda bedre løsninger i fremtiden.

Saint-Gobain arbeider kontinuerlig for å utvikle nye lavenergiprodukter og for å forbedre eksisterende produkter. Et godt eksempel er isolasjonsfirmaet ISOVER, som gjennom omfattende forskning har klart å kontinuerlig redusere varmetap (U-verdi) i isolasjonsprodukter sammenlignet med tidligere nivåer. I byggsammenheng leverer ISOVER isoleringsløsninger for vegger, tak og fundament. Firmaet produserer også teknisk isolasjon for rør, vindmøller etc.

Selv om det spiller en vesentlig rolle, så handler ikke energieffektive bygg bare om isolasjon. Like viktig er den totale optimaliseringen av bygningskroppen: utendørs vegger, fundament, vinduer og tak.

Firmaer i Saint-Gobain-gruppen er selvfølgelig aktive også på dette området. Weber bidrar til å øke tettheten til tunge yttervegger og gjør dem "varme" med produkter som strie, veggsement og komposittelementer med termisk isolering. Produsenter som Gyproc som produserer gips, og ISOVER som lager isolasjon, tilbyr løsninger for energieffektive vegger med langt mindre tetthet enn tidligere.

Takket være forbedringer innen energibevaringsegenskapene til vindusbehandling det siste tiåret, er ikke lenger vinduene akilleshælen i bygningskroppen. Relativt nye vinduer utviklet av firmaer som Saint-Gobains Glassolutions er ekstremt energieffektive. De holder kald luft ute og varm luft inne, samtidig som de kan filtrere sollys og sikre et behagelig innendørsklima året rundt.

For mer detaljert informasjon om våre varemerker, se: