Bygg

Saint-Gobain tilbyr et omfattende antall produkter, løsninger og tjenester for alle stadier i en byggeprosess og for hele byggets livssyklus - inkludert de innledende digitale fasene, produkter og softwareløsninger for sjekk av bygningens fysikk og brukervennlighet, og, avslutningsvis, resirkulering av benyttede produkter.

ALLE FASER AV BYGGEPROSESSEN

Produkter, løsninger og tjenester for alle aspekter av energieffektive, trygge og komfortable omgivelser

VERDENSLEDENDE I BYGGEBRANSJEN

Saint-Gobain er verdensledende innen produkter, løsninger og tjenester for oppføring av habitater, uavhengig av hvorvidt det bygges privatboliger, kontorbygninger, industribygg eller infrastruktur som veier eller vannforsyning.

Saint-Gobain leverer løsninger og støtte for arkitekter, ingeniører, entreprenører og distribusjon over hele verden. Helt fra de innledende digitale tegningene blir løsninger fra Saint-Gobain brukt i alle faser av konstruksjon av bygg og infrastruktur. Saint-Gobain tilbyr løsninger i alle faser av byggeprosessen, fra fasade, gulv og fundament til vegger, tak og gulv innendørs.

Faktisk så tilbyr Saint-Gobain løsninger som gjør at våre kunder kan forvente support som varer i hele konstruksjonens levetid.

Fremtiden vil føre med seg enda strengere krav til energieffektivitet, bærekraftighet og innendørsklima, både i nye bygninger og i renoveringsprosjekter. Velger du Saint-Gobain kan du være trygg på at du vil møte kravene til dine kunder, både nå og i fremtiden.