Våre verdier

Saint-Gobains rike historie strekker seg 350 år tilbake i tid, og all vår utvikling har skjedd med rot i et sett verdier som blir uttrykt daglig.

Et felles sett med verdier formet gjennom 350 års historie forener alle Saint-Gobains medarbeidere. Å identifisere seg med våre verdier er en betingelse i Gruppen, og verdiene veileder alle medarbeiderne i deres daglige virke. Prinsippene  for handling  veileder alle ledere og medarbeidere i deres arbeid.

FEM ATFERDSPRINSIPPER

De fem atferdsprinsippene er kjerneverdier som forener samtlige medarbeidere i Saint-Gobain, fra øverste ledelse til nyansatte medarbeidere:

 • Yrkesmessig engasjement
 • Respekt for andre
 • Integritet
 • Lojalitet
 • Solidaritet

FIRE HANDLINGSPRINSIPPER

De fire prinsippene for handling veileder alle ledere og medarbeidere i deres arbeid:

 • Respekt for loven
 • Respekt for miljøet
 • Respekt for helse og sikkerhet på arbeidet
 • Respekt for de ansattes rettigheter

LEDELSESVERDIER

 • Vi skal alltid være konsekvente med våre egne verdier
 • Lederskap krever nær oppfølging av mennesker
 • Gjennomføringskraft
 • Selvtilfredshet er ikke tillatt

ÅPENHET

 • Utviklingsmuligheter for medarbeidere
 • Mangfold
 • Dedikasjon fra medarbeidere
 • Talentutvikling