Samarbeid

I Saint-Gobain er samarbeid og partnerskap med våre aksjonærer en selvsagt del av hverdagen. Uansett om det er universiteter, lokalsamfunn, kunder eller andre aksjonærer, ser vi samarbeid som en måte å utforske potensialet i å utforme enda bedre løsninger.

Saint-Gobain verdisetter vi vårt samarbeid og partnerskap med universiteter, kommuner og kunder. For er oss samarbeid en måte å utforske potensialet for enda bedre løsninger.

EKSEMPLER