Lokal innovasjon

Lokal innovasjon er en sentral del av vår bedrift i Nordic og Baltic.

LOKAL INNOVASJON OG UTVIKLING

Bygge- og levetradisjoner er forskjellige fra region til region, fra land til land. På grunn av dette, er innovasjon på lokalt plan et viktig område for Saint-Gobain.

Om sentralinnovasjon er grunnlaget for vår suksess innen produksjon av overlegne løsninger, er lokale tilpasninger og lokal innovasjon nøkkelen til å forsikre oss om at alle våre løsninger er "helt perfekte" for området der de blir produsert og benyttet.

Vi har flere R&D-sentere i Nordic og Baltic.

KONTAKT

Elin Søndergård, ph.d.
R&D Director Saint-Gobain Nordic og Baltic
Elin.Sondergard@saint-gobain.com