FoU sentral innovasjon

Design av innovative produkter og løsninger for å forbedre vårt habitat og hverdagsliv er kjernen i Saint-Gobains strategi. Dette er noe Gruppens forskjellige divisjoner har en stor ansvarsfølelse for og det er en enorm kilde til motivasjon. Gjennom innovasjon bidrar vi til å redusere miljøfavtrykket til alle faser av i byggeprosessen.

FORSKNING SOM FORUTSER FREMTIDIGE UTFORDRINGER

Innovasjon er Gruppens største styrke for å differansiere seg fra den økende konkurransen og de mange nye aktørene i markedene.

Saint Gobains evne til å kombinere banebrytende teknologi og design i produkter som tilfører verdi på flere områder, er en kjempefordel mtp. ytterligere å befeste firmaets ledende posisjon. I markeder der konkurransen konsentrerer seg utelukkende om lave priser, er den beste måten å holde seg konkurransedyktig på å skille seg ut med stadig mer effektiv kundeservice og kontinuerlig innovasjon for å redusere produksjonskostnader.

ÅTTE STRATEGISKE PROGRAMMER

 • Aktiv glazing av glass
 • Innovative isolasjonsløsninger
 • Isolasjonsløsninger for yttervegg
 • Funksjonell fleksibel film
 • Belysning
 • Energieffektivitet og effekten av miljøvennlige prosesser
 • Solid Oxide Fuel Cells (SOFC)
 • Forsøksvis: energilagring

VI LYTTER TIL MARKEDET

Saint-Goibains strategiske vekst, kombinert med den gradvise endringen i habitat- og entreprenørmarkedene, har formet en åpen og oppmerksom tilnærming til kundenes behov. For å møte kundenes forventninger og forutse kommende krav, har Gruppen utviklet ny forskningskompetanse og bygger aktivt opp under en sterkere samarbeidskultur.

EN KULTUR FOR ØKO-INNOVASJON

Som en del av et ambisiøst forbedringsprosjekt har Saint-Gobain satt seg som mål å utføre livssyklusanalyser for alle produktene vi tilbyr til byggeindustrien.

Livssyklusanalyser er et vitenskapelig verktøy for å utføre en total analyse av et produkts miljøavtrykk, helt fra utvinning av råvarer til produksjon, distribusjon, installasjon, bruk og resirkulering.

Så snart miljøavtrykket har blitt målt, kan Gruppen bruke livssyklusanalysen til å redusere produktenes innvirkning på miljøet. Dette er det dobbeltsidige målet med Saint-Gobains øko-innovasjons-strategi. For Gruppen er det viktig at øko-innovasjon gir kundene reell ekstraverdi gjennom produkter og løsninger som minimerer miljøavtrykket til bygg og  infrastruktur gjennom hele livssyklusen. Et produkt eller en løsning er øko-innovativ om den bidrar til å redusere ressursforbruket (hovedsaklig energi og vann) i bygninger og infrastruktur og/eller om det har et mindre miljøavtrykk gjennom hele livssyklusen.

Mange eksempler synliggjør Gruppens økede prosentandel av øko-innovative produkter og tjenester. Saint-Gobains engasjement i dette intiativet kan ses i de følgende suksesshistoriene:

 • 2009 : PAMs Blutop lettvektsrør
 • 2009 : Verallias øko-designede EcoVa flasker
 • 2010 : Saint-Gobain Glass Miralite Revolution blyfrie speil
 • 2012 : weber.therm A200 composite external wall insulation systems kombinert med weber.pas top surface coating
 • 2013 : Saint-Gobain Performance Plastics nye serie med Tygon® bio-sourced phthalate- og BPA-frie rør
 • 2013 : Saint-Gobain Sekurit’s SGS CoolCoat varmereflekterende frontrute som reduserer behovet for luftkondisjonering og dermed senker drivstofforbruket og gir en positiv miljøeffekt

Saint-Gobains målsetning er å spre denne øko-innovative kulturen systematisk i hele organisasjonen. Dette betyr å skape bevissthet og tilby grundig opplæring for forskere, markedsførere, folk i innkjøp, HMS og produksjonsgrupper. Øko-innovasjon skal være sentralt i alle ledd og krever en kontinuerlig dialog mellom alle involverte parter. Man trenger et felles vokabular og verktøy for å definere målsetninger, og ikke minst ressursene som trengs for å nå målene.

Saint-Gobain har gjennomført treningsprogrammer for å informere alle ledere og medarbeidere om integrasjonen av øko-innovasjon i eksisterende innovasjonsprosesser siden midten av 2012. Disse tiltakene fortsatte i 2013 og vil bli utvidet i de kommende årene.