Innovasjon

Forskning og innovasjon er kjernen i Saint-Gobains strategi. Gruppens forskning fokuserer både på banebrytende innovasjon og en kontinuerlig forbedring av produkter, prosesser og tjenester gjennom åpenhet og oppmerksomhet mot kundens behov.

INNOVASJON I SAINT-GOBAIN

Som en del av kjernen i Saint-Gobain, er innvasjon høyeste prioritet for Gruppen. 23% av Saint-Gobains salg kommer fra produkter som ble utviklet for mindre enn fem år siden, og for fjerde år på rad ble Gruppen nevnt blant Top 100 Global Innovators, en liste som utarbeides av Thomson Reuters, sist i 2014. by Thomson Reuters in 2014.

Innovasjon er kjernen i Saint-Gobains strategi. Mer enn 23% av vårt salg kommer fra produkter utviklet for mindre enn fem år siden.

Pierre-André de Chalendar,
Styreformann og Chief Executive Officer

FORANDRING KREVER INNOVASJON

Alle sektorer som Saint-Gobain opererer i, forandrer seg raskere enn noensinne. Byggindustrien, tradisjonelt ansett for å være konservativ, opplever nå voldsomme endringer.

Konkurransen blir tøffere hver dag, og firmaer må reagere fleksibelt på nye utfordringer om de ønsker å videreutvikle seg. For å møte disse utfordringene, har Saint-Gobain plassert innovasjon helt i kjernen av sin strategi.

Målsetninger innen FoU er utformet i samsvar med Gruppens behov og ambisjoner for å sikre at Saint-Gobain vellykket kan konkurrere, oppdage nye markeder og rekruttere de beste medarbeiderne.