Livsløpsanalyse

Saint-Gobain engasjerer seg i å kunne tilby kunder reell merverdi gjennom utvikling og distribusjon av innovative produkter som har lite miljøavtrykk gjennom hele livssyklusen. For å vurdere miljøaspektet og potensielle miljøkonsekvenser for et hvilket som helst produkt, når som helst i livssyklusen, bruker vi verktøyet Life Cycle Assessment, LCA.

MÅLING AV MILJØAVTRYKK

Tallmateriale er påkrevd for å gjøre forbedringer. LCA-er er hovedverktøyet for Saint-Gobain i evalueringen av våre produkters miljøavtrykk. LCA er grundig og omfattende og den mest brukte metoden i den bærekraftige delen av bygg og anlegg i dag. Det er et verktøy for å måle produktets avtrykk helt fra innsamling av råmaterialer til end-of-life.

De generelle prosedyrene for LCA er beskrevet i miljøstyringssystemet ISO 14000. Metoden gjør det mulig for Saint-Gobain å forstå hvor hovedandelen av miljøavtrykket til et produkt, et materiale eller en komplett løsning befinner seg. Resultatet fra LCA-prosessen benyttes deretter av Saint-Gobain for å forbedre tjenester, materialer og produkter.

Et produkts livssyklus kan deles inn i fire stadier:

1. Produktstadiet (råmaterialer, transport, produksjon)
2. Konstruksjonsstadiet (distribusjon, transport, byggeprosess (nybygg og renovasjon), installasjon)
3. Bruksstadiet (bruk av installerte produkter, vedlikehold, reperasjoner, utskiftning, drift)
4. End-of-life-stadiet (demontering, riving, transport, gjenbruk, resirkulering eller avhending som søppel)