Bærekraftige betegnelser

Selv om det ikke er deres eneste funksjon, så er det særlig tre viktige betegnelser som oppmuntrer selskaper til å vurdere bærekraftighet når de utvikler og produserer materialer og produkter. Et stødig fokus på miljø og klimautfordringer spesielt gjør at Saint-Gobain tar sikte på å innfri kravene til alle disse betegnelsene på hvert eneste relevante produkt.

STANDARDER

Saint-Gobain innfrir alle vesentlige europeiske miljøerklæringer.

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION

EPD

LCA-resultater kommuniseres via et standardisert format: EPD (Environmental Product Declaration), som er et tredjepartsgodkjent dokument som kommuniserer sammenlignbar informasjon om miljøavtrykket til produkter gjennom hele deres livssyklus. En EPD dekker miljøavtrykk som global oppvarming, påvirkning på ozonlaget, forsuring, ressursbruk og fossilt brennstoff m.m.

Det er stor etterspørsel på markedet etter verifisert, vitenskapsbasert informasjon om miljøavtrykket til produkter og materialer. EPD-erklæringen gir denne informasjonen og siden den følger ISO-standarder blir informasjonen sammenlignbar.

Flere Saint-Gobain-selskaper har implentert analyser om fører til utstedelse av EPD.

ISO

ISO er et akronym for International Organization for Standardisation. Standardiseringen dekker flere områder, for eksempel kvalitetssikring (ISO 9001) og miljøstyring (ISO 14000), og Saint-Gobain forventer at alle sine bedrifter følger disse standardene.

Saint-Gobains Gyproc-avdeling har for eksempel fått ISO 14001-sertifisert sine fabrikker. Det betyr at fabrikkene (som produserer gipsplater), forbedrer sin miljøstyring år etter år. En slik dedikasjon gir Saint-Gobain et konkurransefortrinn, siden kunder foretrekker produkter og materialer som er produsert på en miljøvennlig og ansvarlig måte

CE

Produkter med den europeiske CE-merkingen innfrir essensielle krav spesifisert i The Construction Products Directive utstedt av Europakommisjonen.
Det er ikke et kvalitetsstempel i ordets rette forstand, men et CE-godkjent produkt må innfri minimumskrav til mekanisk integritet, brannsikkerhet, strømforbruk, bærekraftig bruk av naturressurser, etc.

Alle Saint-Gobain byggevarer innfrir denne standarden, for eksempel alt brannsikkert glass fra Vetrotech, en ledende produsent og distributør av brannsikkert glass i Europa. For å være sikker på at Vetrotechs produkter innfrir de siste kravene til bærekraftig bruk av naturressurser, har firmaet etablert en pågående livssyklusanalyse av sine produkter, hvilket har ført til at en Environmental Product Declaration (EPD) har blitt utstedt.