Bærekraft

Saint-Gobain oppmuntrer til bærekraftig bygningsarbeid og utvikler innovative, energieffektive, komfortable, sunne og estetisk overlegne løsninger for nye og renoverte bygg, samtidig som naturressursene ivaretas.

I industrialiserte land står byggeindustrien alene for rundt 40% av forbruket og 38% av drivhusgassutslippene.
Kilde: UNEP-SBCI

HVORDAN GRUPPEN UTØVER SITT SOSIALE ANSVAR

Saint-Gobain er verdensleder innen habitat og bygg og anlegg. Vi utvikler og leverer produkter som øker ytelsen til bygg og forbedrer leve- og arbeidsmiljøet. De er designet for å tilfredsstille behovene i dagens samfunn, uten å ha negativ innvirkning på morgendagens verden. Rundt en tredjedel av salget vårt er produkter som har en direkte positiv innvirkning på miljøet; hovedsakelig gjennom økt energieffektivitet.

SOM EN ANSVARLIG BEDRIFT

Målet for vårt produksjons- og distribusjonsapparat er å respektere menneskers rettigheter og muligheter, samtidig som planeten beskyttes. Ved å minimere utarming av naturressurser, forbedre gjenbruk og resirkulering av materialer og sørge for våre medarbeidere helse og velvære, kan vi positivt påvirke holdningene rundt en bærekraftig forretningspraksis på alle disse områdene. På grunn av vår størrelse og rekkevidde, har vi innflytelse ikke bare i vårt eget firma. Gjennom opplæring, trening, fremsnakking og øko-innovasjon gjør vi hele tiden fremskritt innen bærekraft med våre leverandører og kunder.

BÆREKRAFTIG KONSTRUKSJON

LCA

Saint-Gobain er dedikert til å gi kunder ekte merverdi gjennom utvikling og distribusjon av innovative produkter med lavt miljøavtrykk gjennom hele livssyklusen. For å vurdere miljøaspektet og potensielle miljøkonsekvenser for et hvilket som helst produkt gjennom hele livssyklusen, bruker vi verktøyet Life Cycle Assessment, LCA.

Les mer om LCA her.

BÆREKRAFTIGE DEKLARASJONER

Selv om det ikke er deres eneste funksjon, så er det særlig tre viktige deklarasjoner som oppmuntrer selskaper til å vurdere bærekraftighet når de utvikler og produserer materialer og produkter. Et sterkt fokus på miljø og klimautfordringer spesielt, gjør at Saint-Gobain tar sikte på å innfri kravene til alle disse betegnelsene på hvert eneste relevante produkt.

Les mer om bærekraftige betegnelser her.

SERTIFISERINGSSYSTEMER

Energieffektivisering av bygg er kjernen i Saint-Gobains strategi. En "grønn design"-tilnærming har ikke bare en positiv innvirkning på folkehelsen og miljøet, det reduserer også kostnader og bidrar til å skape et bærekraftig samfunn. Derfor støtter og etterlever Saint-Gobain ledende sertifiseringer som fremmer bærekraft.

Les mer om sertifiseringssystemer her.