Bærekraft

I industrialiserte land står bygninger alene for rundt 40% av energiforbruket og 38% av klimagassutslippene. Som verdensledende i bygg- og anleggsmarkedet, tar Saint-Gobain utfordringen med å skape bærekraftige bygninger for fremtiden som er mer energieffektive og miljøvennlige enn noen gang tidligere.

BÆREKRAFTIG LIVSFØRSEL

Saint-Gobain tar ansvaret med å utvikle klimavennlige løsninger for bruk i bygging av boliger og andre habitat løsninger.

VI TAR ANSVAR

Som verdensledende innen habitat og byggindustri har Saint-Gobain et særlig ansvar for å oppmuntre til bærekraftighet i byggsektoren. Dette er påkrevd for å møte utfordringer som aksellererende urbanisering, en voksende global befolkning, minskende tilgang på naturressurser, og klimaendringer. Samtidig er det Saint-Gobains ambisjon å kontinuerlig forbedre vår posisjon som referansen innen bærekraftige habitater.

Dette betyr at vi skal utvikle bygg- og renovasjonsløsninger som sikrer at bygg er energieffektive, komfortable, sunne og estetisk overlegne, samtidig som vi beskytter naturressursene våre.
Gruppen deltar i diskusjoner om energieffektivitet i bygninger og utvikler innovative løsninger med mål om å redusere bygningers miljøavtrykk ved å medregne hele livssyklusen både til nybygg og renovasjonsprosjekter. I dag står bygg for 40% av energiforbruket. En reduksjon av dette tallet vil være et enormt steg i riktig retning for å redusere innvirkningen byggsektoren har på klimaet.

LAVERE ENERGIFORBRUK UNDER PRODUKSJON

Saint-Gobains egne produksjons- og distribusjonsprosesser har også en innvirkning på miljøet. Derfor har Gruppen tatt grep for å redusere denne innvirkningen til et minimum, både på fabrikkene og i transportnettverket.

For eksempel er Saint-Gobain Gyproc www.gyproc.com del av verdens første industrisymbiose, i Danmark, der 17 næringer utveksler damp, industrigips, gass etc. Dette fører til lavere utslipp av karbon og reduserer innvirkningen på klimaet. I tillegg kan de industriledende isolasjonsproduktene fra ISOVER www.isover.com komprimeres voldsomt - helt opp til 80%. Dette gir færre lastebiler på veiene.

LIFE CYCLE ASSESSMENTS

Life Cycle Assessments, LCA, måler miljøavtrykket til alle produkter. Dette benytter Saint-Gobain aktivt for å redusere innvirkningen på miljøet samtidig som vi skaper verdier. Dette er det todelte målet med Saint-Gobains øko-innovasjons-strategi. For Gruppen er det viktig at øko-innovasjon gir kundene reell ekstraverdi gjennom produkter og løsninger som minimerer miljøavtrykket til bygg og infrastruktur gjennom hele livssyklusen. Et produkt eller en løsning er øko-innovativ om den bidrar til å redusere ressursforbruket (hovedsaklig energi og vann) i bygninger og infrastruktur og/eller om det har et mindre miljøavtrykk gjennom hele livssyklusen.

LCA er dokumentert gjennom en tredjepartsgodkjent erklæring, Environmental Product Declaration (EPD). Flere andre verktøy, standarder, erklæringer og sertifiseringer blir brukt for å hjelpe firmaene med å nå sine mål mtp. miljø og utslipp. Hos Saint-Gobain innfrir vi alle kravene som er spesifisert i det europeiske markedet:: ISO, CE, BREEAM, LEED og DGNB. Du kan lese om disse standardene på de følgende sidene.

ARBEIDSMILJØ

Arbeidsmiljø er også svært viktig for Saint-Gobain, og vi arbeider kontinuerlig for å utvikle produkter som er enklere å håndtere. For eksempel er de siste gipsplatene fra Gyproc www.gyproc.com 25% lettere enn konvensjonelle gipsplater. Dette reduserer risikoen for skader i rygg og skuldre.